Öppen problemlösning

349,00 kr

Artikelnr: oppen Kategori:

Beskrivning

Många läromedel i matematik erbjuder goda möjligheter att träna det centrala innehållet. Det är en viktig del i elevernas matematiska utveckling men då eleverna kommer att bedömas utifrån sina förmågor är det viktigt att de får träna även dessa. I öppen problemlösning har vi haft fokus på dessa förmågor. Du får 20 färdigplanerade lektioner med förmågorna i fokus. Varje lektion består av ett öppet problem som med fördel kan arbetas med enligt EPA-metoden. Genom att eleverna diskuterar sina lösningar med varandra tvingas de sätta ord på sina matematikkunskaper och de ges även en utmärkt möjlighet att värdera olika metoder mot varandra.

Häftet innehåller även sidor med hur problemen kopplas till centralt innehåll och förmågor i Lgr11.

Innehållet utgör kopieringsunderlag.